Om naprapati

 

« En naprapat behandler
muskel- og leddplager

 

Naprapati er en behandlingsform for muskel- og leddplager innen manuell medisin. Den har sitt opphav fra USA for over100 år siden. I nyere tid har naprapatien blitt utviklet med hensyn til dagens forskning og viten.

« Høyt kunnskapsnivå og kompetanse

Et høyt kunnskapsnivå om plager i muskel- og skjelettapparatet er et typisk trekk ved naprapaten. Kompetanse innen ortopediske undersøkelsesmetoder avdekker plagens opphav. Slik stilles rett diagnose. Dette gir trygghet for pasienten. Følgeplager kan forekomme og blir avdekket i undersøkelsen.

« Smertelindring og normal funksjon

Behandlingsmetodene er mange og omfatter blant annet muskler, sener og ledd. Informasjon til pasienten med treningsøvelser og ergonomisk rådgivning kommer i tillegg. Resultatet er smertelindring og normal funksjon av de aktuelle strukturene samt eventuelle følgeplager.