Innklemming

Vi har erfaring med diagnose og behandling av innklemming (impingement) og kan vise til gode resultater.